ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ"
(ΥΠΟΕΡΓΑ ΠΡΑΞΗΣ)
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ1
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ2ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ2
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ3ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ3
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ4ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ4
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ5ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ5
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ6ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ6
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ7ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ7
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ8ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΥΠΟΕΡΓΟ8
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»
ΑΞΟΝΑΣ 1: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

Το κτίριο του Δημαρχείου βρίσκεται στο κέντρο της πόλης των Χανίων, κοντά στο λιμάνι. Είναι ένα ορθογώνιο, διώροφο κτίριο, ανοιχτό στο κέντρο
(με αίθριο) και στεγάζει, εκτός του Δήμου, πολλές ακόμα δημοτικές υπηρεσίες (ΚΕΠ, δημοτική αστυνομία, δημοτική βιβλιοθήκη, ΔΕΥΑΧ κ.α.).
Ο προσανατολισμός των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνεται στο σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.
Η κατασκευή του κτιρίου είναι προ του 1953.
Μέσω της Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημαρχείου Χανίων Προτείνεται:
§ η αντικατάσταση των ατομικών κλιματιστικών με νέο αερόψυκτο, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών και μεταβλητής παροχής
ψυκτικού μέσου με μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης.
§ με δεδομένη την χρήση πεπερασμένης ή συμβατικής τεχνολογίας φωτιστικών σωμάτων, γεγονός που οδηγεί σε υπερκατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας για τη λειτουργία του τεχνητού φωτισμού, με μη ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την οπτική ποιότητα και την οπτική άνεση των
χώρων προτείνεται η αντικατάσταση του μεγαλύτερου μέρους των φωτιστικών με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης.
§ η αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και η αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίνου διπλού
υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή θα βελτιώσει αισθητά την ενεργειακή συμπεριφορά του Δημαρχείου.
§ η αντικατάσταση όλων των εξωτερικών μεταλλικών θυρών, με κατάλληλες που διαθέτουν θερμοδιακοπή και με συντελεστή θερμικής
διαπερατότητας U=0,5 W/m²K.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΟΦΕΛΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
Υφιστάμενα Χαρακτηριστικά Κτιρίου
Αναμενόμενα Οφέλη από τις Παρεμβάσεις