ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ
Οι παρακάτω ενέργειες επιλέχθηκε να εκτελεσθούν στα πλαίσια του Σχεδίου Υλοποίησης 2009-2011 και της επικαιροποίησης του
με ορίζοντα τα τέλη του 2015, καθώς εκτιμήθηκε ότι:

· Η υλοποίησή τους θα αποδώσει βέλτιστα αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα, το κτίριο του
Δημαρχείου επιλέχθηκε επειδή έχει την μεγαλύτερη επισκεψιμότητα από όλα τα κτίρια του Δήμου).
· Ο βαθμός προτεραιότητάς τους είναι υψηλότερος σε σχέση με τις υπόλοιπες ενέργειες.
· Υπάρχει δυνατότητα ένταξής τους βάσει των διαθέσιμων κονδυλίων.
· Συνιστούν ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης εντός του δεδομένου χρονικού πλαισίου καθώς καλύπτουν διάφορες
δρατηριότητες.
· Δημιουργούν προοπτική για μελλοντικές συμπληρώσεις και επεκτάσεις.
· Συμβάλλουν στον προγραμματισμό μελλοντικών ενεργειών είτε βάσει σχεδιασμού (οι μελέτες) είτε μέσω της αποτίμησης των
αποτελεσμάτων (οι υπόλοιπες ενέργειες).
Για το Δημαρχείο Χανίων, σχεδιάζεται:
· Να αφαιρεθούν τα απλά, ξύλινα και μεταλλικά, κουφώματα μονού υαλοπίνακα και να
αντικατασταθούν από κουφώματα αλουμινίνου διπλού υαλοπίνακα, με θερμοδιακοπή.
· Αντικατάσταση όλων των εξωτερικών μεταλλικών θυρών, με κατάλληλες που
διαθέτουν θερμοδιακοπή.
· Αντικατάσταση των κλιματιστικών μονάδων με νέο αερόψυκτο σύστημα θέρμανσης -
ψύξης, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών, απ΄ ευθείας εκτόνωσης
και μεταβλητής παροχής του ψυκτικού μέσου.
· Αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων με κατάλληλα φωτιστικά υψηλής απόδοσης
και χρήση ηλεκτρονικών στραγγαλιστικών διατάξεων.
Αντικείμενο του έργου: Το έργο αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Χανίων.

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν, συνοπτικά περιλαμβάνουν τα εξής:

1. Αντικατάσταση των ατομικών κλιματιστικών με νέο αερόψυκτο, πολυδιαιρούμενο, πολλαπλών κλιματιζόμενων ζωνών και μεταβλητής
παροχής ψυκτικού μέσου με μονάδες απ’ ευθείας εκτόνωσης.
2. Αντικατάσταση εκατόν είκοσι (120) φωτιστικών σωμάτων  με φωτιστικά σώματα υψηλής απόδοσης.
3. Αφαίρεση των απλών, ξύλινων και μεταλλικών, κουφωμάτων μονού υαλοπίνακα και  αντικατάσταση τους με κουφώματα αλουμινίου
διπλού υαλοπίνακα.
4. Επίσης αντικατάσταση όλων των εξωτερικών θυρών με θύρες αλουμινίου.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ
Για το Δημοτικό Φωτισμό, σχεδιάζεται:
1. Αντικατάσταση Ενεργοβόρων Λαμπτήρων με νέους μεγαλύτερης Απόδοσης
2. Εγκατάσταση συστημάτων Ελέγχου και Διαχείρισης Οδικού Φωτισμού
3. Αντικατάσταση κυκλώματος έναυσης και τροφοδοσίας λαμπτήρων εκκένωσης Νατρίου
Υψηλής Πίεσης και Αλογονιδίων Μετάλλων
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Τα παραπάνω θα εφαρμοσθούν στις οδούς:

· Ηρώων Πολυτεχνείου
· Αποκορώνου (από Κυδωνίας έως Σολωμού)
· Παλαιά Πόλη
· Νεάρχου (Αποκορώνου έως Σολωμού)
· Τζανακάκη (Από Σολωμού έως Πλατεία Αγοράς)
· Νικηφόρου Φωκά
Η συγκοινωνιακή μελέτη που προτείνεται θα είναι ολοκληρωμένη με έμφαση σε:
1. Ανάπτυξη Δικτύου Μικρών Λεωφορείων (mini bus)
2. Ανάπτυξη Δικτύου Ποδηλατόδρομων
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Χρηματοδότηση:  Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Ε.Π. "Ανταγωνιστικότητα και
Επιχειρηματικότητα" στον Αξονα Προτεραιότητας "04 - Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση της αειφορίας" μέσω του ΠΔΕ με κωδικό
2012ΣΕ06180082

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ με προϋπολογισμό 531.839,28 € (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) ή 655.000,01 € (με αναθεώρηση και ΦΠΑ), αφορά την
Πρόταση του ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ στο Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του ΥΠΕΚΑ που υλοποιείται με Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή το ΚΑΠΕ.
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
 
 
 
[ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 ]
[ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ]
[ ΥΠΟΕΡΓΟ 3 ]