ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
Η ενέργεια είναι απαραίτητη στην καθημερινή ζωή στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). Για το λόγο αυτό είναι πλέον αναπόφευκτη η αντιμετώπιση
των μεγάλων ενεργειακών προκλήσεων που συνεπάγονται οι κλιματικές αλλαγές, η αυξανόμενη εξάρτηση από τις εισαγωγές ενέργειας, η
πίεση που υφίστανται οι ενεργειακοί πόροι και η προμήθεια όλων των καταναλωτών με ενέργεια ασφαλή, σε προσιτές τιμές.
Η εφαρμογή φιλόδοξης ενεργειακής ευρωπαϊκής πολιτικής, η οποία να καλύπτει όλες τις πηγές ενέργειας - ορυκτές (πετρέλαιο, φυσικό αέριο,
άνθρακας), πυρηνικές ή ανανεώσιμες (ηλιακή, αιολική, από βιομάζα, γεωθερμική, υδροηλεκτρική, παλιρροιακή) - αποσκοπεί στη
δρομολόγηση μιας νέας βιομηχανικής επανάστασης, η οποία θα μεταμορφώσει την ΕΕ σε οικονομία χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας που να
είναι ασφαλέστερη, ανταγωνιστικότερη και περισσότερο αειφόρος.
· Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, Αγορακεντρικά μέσα, Ενεργειακές τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά μέσα

· Ενεργειακή αποδοτικότητα
Ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων, κτιρίων και υπηρεσιών

· Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια, Θέρμανση και ψύξη, Βιοκαύσιμα
Ενέργεια