ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Η εφαρμογή θα αποτελεί ένα σύστημα συλλογής σε βάση δεδομένων, το οποίο θα
τροφοδοτείται με ενεργειακά δεδομένα από το Σύστημα καταγραφής τύπου PLCs ή BEMS που
θα εγκαταστήσει o Ανάδοχος Υλοποίησης των Παρεμβάσεων Εξοικονόμησης Ενέργειας με
τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»  στο Δημαρχείο.


Η εφαρμογή θα εμφανίζει και θα παρακολουθεί τα ενεργειακά δεδομένα που θα λαμβάνει (θα
προκύπτουν) έπειτα από την εφαρμογή των προβλεπόμενων στο Σχέδιο Υλοποίησης των
παρεμβάσεων της  Πράξης «Εξοικονόμηση Ενέργειας Χανίων» και θα τα συγκρίνει με τα
ιστορικά (παλαιοτέρων ετών στοιχεία ίδιας περιόδου) απεικονίζοντας ανά χρονικό διάστημα
που θα επιλεγεί την εξοικονόμηση της ενέργειας.
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ