ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΧΑΝΙΩΝ
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ημερίδα Ενημέρωσης στις 13-Νοεμβρίου-2015
Το Πρόγραμμα "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ" για τον Δήμο Χανίων, αφορά στην εφαρμογή δράσεων
και αποδεδειγμένων καλών πρακτικών για τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό
περιβάλλον, με έμφαση στον κτιριακό τομέα (δημοτικά κτίρια) και στην αναβάθμιση των κοινόχρηστων
χώρων του Δήμου και δευτερευόντως στον τομέα των δημοτικών και ιδιωτικών μεταφορών και στις
ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις, μέσω τεχνικών παρεμβάσεων και δράσεων ευαισθητοποίησης-
κινητοποίησης.

Στόχοι του Προγράμματος για τον Δήμο είναι:

· η βελτίωση των όρων της ενεργειακής αποδοτικότητας σε τοπικό επίπεδο,
· η προώθηση δράσεων επίδειξης με άμεσα εφαρμόσιμα αποτελέσματα,
· η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των στελεχών της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης σε
ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης του αστικού
περιβάλλοντος.
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΑΞΗ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ"
ΣΧΕΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / 2009-2011
Από το σύνολο των ενεργειών που προβλέπονται και προγραμματίζονται στο Σχέδιο Δράσης για
την περίοδο 2009-2015, στα πλαίσια του Σχεδίου Υλοποίησης 2009-2011, περιλαμβάνονται οι
ακόλουθες:
1.   Παρεμβάσεις στο Δημαρχείο Χανίων
2.   Εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό
3.   Εκπόνηση Συγκοινωνιακών Μελετών
4.   Ενέργειες Δράσης και Δημοσιότητας
 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
· Ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική
Ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη, Αγορακεντρικά μέσα, Ενεργειακές τεχνολογίες, Χρηματοδοτικά μέσα

· Ενεργειακή αποδοτικότητα
Ενεργειακή αποδοτικότητα προϊόντων, κτιρίων και υπηρεσιών

· Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Ηλεκτρική ενέργεια, Θέρμανση και ψύξη, Βιοκαύσιμα
2014 © - ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ-ΧΑΝΙΩΝ-  |  Χάρτης ΙστοχώρουΌροι Χρήσης
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ στο Δήμο Χανίων στις 30-10-15